Ngày bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1 của trường mầm non Lê Lợi