Địa chỉ: Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lê Lợi

Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình
tbh-kienxuong-mnleloi@edu.viettel.vn